W² : Werk & welzijnstrajecten

  1. Info
     
  2. Aanmelding
     
  3. Locatie
     
  4. Samenwerkende partners

 

 
 

 

 

1. INFO

W² is een project voor werkzoekenden voor wie betaalde beroepsarbeid tijdelijk niet mogelijk is wegens belemmeringen van medische, mentale, psychische, psychiatrische of sociale aard maar waarbij men aanneemt dat doorstroom naar betaald werk opnieuw mogelijk wordt na deelname aan dit activeringstraject.
Het doel van deze trajecten kan een brede invulling krijgen: dit gaat van het actief zijn in het normale economische circuit, over het verrichten van betaald werk onder begeleiding, tot dagbesteding of verzorging in een zorgcontext.
 
Het activeringstraject is een tijdelijk traject van 3 tot maximaal 18 maanden waar zowel op het luik werk als op het luik zorg verschillende acties ter ondersteuning worden aangeboden. Doel is om de deelnemer voor te bereiden op een betaalde tewerkstelling.
 
De begeleiding wordt uitgevoerd door een netwerk van dienstverleners. In W² vormen we één team met mensen van Obra Baken vzw, CAW en vzw aPart waarbij zowel casemanagers zorg, dienstverleners zorg als dienstverleners werk ingezet worden.
 

2. AANMELDING

info@obrabaken.be

of

johan.vanderstraeten@vzwapart.be 0499-69 75 74

 

3. LOCATIE

De werking van W² wordt over heel Oost-Vlaanderen uitgevoerd

 

4. SAMENWERKENDE PARTNERS
 

 


 
Warning: Undefined array key "file" in /customers/b/c/1/vzwapart.be/httpd.www/special/lastupdate.php on line 8 © 2021 vzw aPart

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Webdesign Dynamic Arts (Gent, Oost-Vlaanderen)