CB - Contextbegeleiding

Dit is het vroegere thuisbegeleiding.

Contextbegeleiding is integrale begeleiding van gezinnen met minderjarige kinderen in een problematische opvoedingssituatie. Minstens één minderjarig kind verblijft nog thuis.
De problemen van de ouders en kinderen zijn van complexe aard, slepen reeds een tijdlang aan, en vragen een vasthoudende benadering. De hulpverlener zoekt samen met ouders en jongeren hoe ze hun samen-leven terug in handen kunnen nemen op de verschillende levensdomeinen.

Gezinnen kunnen bij ons aangemeld worden via een gemandateerde voorziening (Ondersteuningscentrum Jeugdzorg -OCJ, Vertrouwenscentrum Kindermishandeling – VK en Jeugdrechtbank -  JRB) of via de brede instap (CLB, CAW, OCMW, Kind en Gezin, CGG, huisarts…)
 

Integrale contextbegeleiding

We richten ons naar gezinnen in verontrustende situaties of waar er sprake is van maatschappelijke noodzaak, binnen de context van opvoeding en hechting. Gezinnen in welke vorm dan ook, die het moeilijk hebben bij het grootbrengen van kinderen/ jongeren.

U kan aanmelden bij ons als in het gezin minstens één kind onder de 18 jaar aanwezig is en als er 1 of meerdere van volgende kenmerken in het gezin aanwezig zijn:

  • (Kans op) maatschappelijke uitsluiting of geringe maatschappelijke verankering;
     
  • Een lange en complexe probleem- en hulpverleningsgeschiedenis, die zich uit in moeilijke relaties onderling en/of met hun omgeving;
     
  • Kwetsbaarheid die we tegenkomen op de verschillende levensdomeinen van de gezinnen: inkomen, werk, huisvesting, gezondheid, voeding, opvoeding en onderwijs zijn bedreigd;
     
  • Risico op achterstand in hun ontwikkeling, op plaatsing, op breuk met hun gezinsleden, misbruik en mishandeling.

Ouders komen niet altijd met een duidelijke vraag. Een aantal gezinnen zien zelf geen probleem en worden met vraagtekens geconfronteerd vanuit hun omgeving.

Vindt u dat het gezin dat u wenst aan te melden aan bovenstaande voorwaarde en aan 1 of meerdere  kenmerken voldoet, klik dan op het ‘aanmeldingsformulier’.
 


 
Warning: Undefined array key "file" in /customers/b/c/1/vzwapart.be/httpd.www/special/lastupdate.php on line 8 © 2020 vzw aPart

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Webdesign Dynamic Arts (Gent, Oost-Vlaanderen)