Vzw De Totem is een dagcentrum voor kinderen en jongeren van 6 tot 18 jaar en hun context. We richten ons tot maatschappelijk kwetsbare kinderen/jongeren uit de omgeving Gent-Noord (Muide-Meulestede, Sluizeken-Tolhuis-Ham, Rabot-Blaisantvest, Brugse Poort-Rooigem, Bloemekenswijk, Dampoort). Vlotte bereikbaarheid vanuit school en thuis is belangrijk.

Onze werking is gebaseerd op 4 pijlers: gezinsbegeleiding en ouderwerking, individuele begeleiding, groepsbegeleiding en schoolbegeleiding.

Meer informatie over onze werking vind je hier.

Deel onze website 
© 2015 vzw aPart

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Webdesign Dynamic Arts (Gent, Oost-Vlaanderen)