On@Break², deelwerking van vzw aPart, ondersteunt secundaire en lagere scholen in de regio Gent en rondom Gent, Meetjesland, delen van Leie en Schelde, Oudenaarde, Ronse en Brakel.

Met ons team willen we bijdragen aan de realisatie van een positieve schoolloopbaan voor elke leerling in het secundair onderwijs binnen bovenstaande regio’s.

De manier waarop we die ondersteuning bieden is verschillend naargelang de nood van de leerling en/of de context.  Ons aanbod gaat van individuele begeleiding van een leerling tot een procesbegeleiding van het ganse schoolbeleid.

Wij geloven in een begeleiding

  • Waar de verbinding wordt gezocht/hersteld en de neuzen in dezelfde richting worden geplaatst.
  • met een ‘kansen’-verhaal waarbij de jongeren steeds centraal staan.
  • vertrekkend vanuit de positieve kracht van het individu.
  • met een oprechte betrokkenheid en respect voor ieders eigenheid en tempo.
  • waar herstel primeert op sanctie.
  • met gemeenschappelijke doelstellingen en gedeelde verantwoordelijkheden. 
  • gestoeld op een transparante en eerlijke communicatie.

 

De On@break2 begeleiding is gestoeld op een aantal krachtige kaders en theoretische modellen:


Oplossingsgericht / Ervaringsgericht / Herstelgericht / Proces gericht / Maatgericht / Contextgericht / Krachtgericht / …

Steeds in combinatie met de persoonlijke kwaliteiten en krachten van de begeleider:

Flexibel / Aanklampend / Communicatief / Creatief / Empathisch / Out of the box / Improviserend / Open minded / Oprecht / Luisterend / Verbindend / Neutraal / (Zelf)Kritisch / Authentiek / Echt / Eigenwijs / aPart / …

Deze worden maximaal ingezet om een unieke persoonlijke procesbegeleiding op poten te zetten.

 

   

 

 


 
© 2021 vzw aPart

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Webdesign Dynamic Arts (Gent, Oost-Vlaanderen)