ONDERSTEUNING VOLTIJDS ENGAGEMENT BINNEN HET DEELTIJDS ONDERWIJS

 

ALGEMEEN

Het bieden van structuur en het inzetten op verbondenheid met de school zijn essentiële voorwaarden om de aanwezigheid van leerlingen op school te vergroten en de ongekwalificeerde uitstroom te beperken. Inzetten op een voltijds engagement is zodoende een belangrijke opdracht voor de centra deeltijds onderwijs (CDO’s). De sterk gewijzigde regelgeving legt een steeds grotere druk op de schouders van de scholen in het waarmaken van deze opdracht. Daarom willen we met dit project de CDO’s ondersteunen en versterken in het uitbouwen van een voltijds engagement voor de leerlingen, waarvoor het externe ondersteuningsaanbod onvoldoende blijkt. Dit in nauwe samenwerking met leerkrachten, traject- en leerlingenbegeleiders.

Meer kwalitatief ingevulde tijd op school biedt extra kansen om de verbondenheid van jongeren met de school te versterken.

 

Dit project wordt mogelijk gemaakt met extra financiële ondersteuning vanuit Stad Gent. Een gelijklopende subsidieovereenkomst werd opgemaakt met Groep INTRO en vzw LEJO 

 

 


 
Warning: Undefined array key "file" in /customers/b/c/1/vzwapart.be/httpd.www/special/lastupdate.php on line 8 © 2021 vzw aPart

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Webdesign Dynamic Arts (Gent, Oost-Vlaanderen)