Over ons

Op 1 januari 2015 was de fusie tussen de vzw’s  aPart², Centrum voor Ambulante Begeleiding, De Totem en Hadron een feit.

Na  maandenlange voorbereiding, afstemming en administratieve regelingen zijn de erkenningen en werkingen overgedragen in één nieuwe vzw-structuur : vzw aPart.

We vervolledigen hiermee de dynamiek die sedert jaren ontstaan is  tussen een aantal organisaties die op zoek waren  naar de ideale samenwerking ten voordele van onze cliënten en jongeren (of jongvolwassenen) in de jeugdhulpverlening en –vorming.

Het gezamenlijk verhaal kan nu pas echt starten, vanuit het geloof dat wij voor onze jongeren en hun omgeving  een passender en completer begeleidingstraject kunnen uittekenen binnen éénzelfde organisatie door sterke inhoudelijke samenwerking en het uitbouwen van een gemeenschappelijk beleid, vanuit de autonome teamwerkingen.

Ook de verbinding tussen de sectoren  Jongerenwelzijn en onderwijs biedt hierin nog meer perspectieven.

Naast de mogelijkheden voor onze jongeren, zoeken we verdere ontwikkelingskansen voor onze medewerkers, en willen we de omkaderende activiteiten efficiënter inzetten om een meerwaarde te creëren voor de totale organisatie.

vzw aPart in beeld


 

 


 
© 2017 vzw aPart

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Webdesign Dynamic Arts (Gent, Oost-Vlaanderen)