Visie

Onze cliënten zijn kinderen-jongeren-jongvolwassenen én hun context.

De leefsituatie van de cliënt vormt het uitgangspunt van een integrale benadering, met aandacht voor de verschillende levensdomeinen.

Hun verhaal staat centraal om van daaruit samen, in dialoog met alle betrokkenen, de richting te bepalen.

We vertrouwen op de krachten en mogelijkheden van mensen, bijzonder van onze cliënten, en doen zo veel als mogelijk appél op hun verantwoordelijkheid.

We werken verbindend en waar nodig herstellend in de relatie van de cliënt met de leefomgeving en met het ruimere netwerk.

We werken op maat, met respect voor het tempo van de cliënt.

We hebben oog voor de weg die mensen gaan en niet enkel voor het resultaat.

We zijn vasthoudend en blijven ons engageren, ook in crisissen. We zoeken naar beweging en kansen, zo nodig ook buiten de eigen werking.

In dit alles zijn we transparant, flexibel en creatief, soms eigenzinnig en apart.

 

Als lerende organisatie stellen we onszelf in vraag en sturen we bij vanuit ervaringen en informatie.

Herkenbare, overzichtelijke entiteiten organiseren zichzelf inhoudelijk in functie van hun opdracht en hun cliënten.

We zijn gericht op samenwerking, zowel intern als met andere organisaties en sectoren om vanuit een geïntegreerd denken diverse perspectieven samen te brengen.

We kiezen voor een werking met professionele én vrijwillige medewerkers en hanteren ten aanzien van alle medewerkers een participatief en waarderend beleid.

Ecologische - en duurzaamheidsoverwegingen bepalen mee onze keuzes.

We hebben een open houding ten aanzien van  levensbeschouwingen en verschillen en gaan in dialoog om te komen tot wederzijds respect en verbondenheid.

We zijn maatschappijkritisch en vinden het onze taak structurele problemen te signaleren. We nemen ook innoverende initiatieven.

Als sociaal ondernemer zoeken we bijkomende mogelijkheden om onze maatschappelijke meerwaarde te verhogen.

 

 


 
© 2015 vzw aPart

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Webdesign Dynamic Arts (Gent, Oost-Vlaanderen)