De Warmste Week 2023: Dank u wel!

OPGROEIEN ZONDER ZORGEN, dat was het thema van de Warmste Week 2023.

RECHARGE van vzw aPart is één van de 287 projecten die dit jaar gesteund worden in de Warmste Week.

Met RECHARGE willen we jongeren die wij begeleiden meer kansen geven om deel te nemen aan vrijetijdsactiviteiten zodat ze meer plezier ervaren, vertrouwen opbouwen, talenten ontwikkelen en zich gewoon goed kunnen voelen.

Zoek je meer info:

RECHARGE VZW APART om jeugdhulpjongeren spel(plezier) te laten ervaren | Projecten | De Warmste Week

De WARMSTE WEEK werd een geweldig succes. Er was een zeer groot animo voor het thema, en dat doet ons deugd, want "Opgroeien zonder zorgen", dat is zowat de kern van onze werking. En alle inzamelacties en activiteiten leverde ook héél veel geld op: 8.790.633 euro om precies te zijn.

EEN HEEL STEVIG DANK JE WEL aan iedereen die steunde!

Dank zij jullie steun kunnen we RECHARGE volop uitrollen in 2024!