De Warmste Week 2023

OPGROEIEN ZONDER ZORGEN, daar wil de Warmste Week dit jaar voor gaan.

RECHARGE van vzw aPart is één van de 287 projecten die dit jaar gesteund worden in de Warmste Week.

Met RECHARGE willen we jongeren die wij begeleiden meer kansen geven om deel te nemen aan vrijetijdsactiviteiten zodat ze meer plezier ervaren, vertrouwen opbouwen, talenten ontwikkelen en zich gewoon goed kunnen voelen.

Zoek je meer info:

RECHARGE VZW APART om jeugdhulpjongeren spel(plezier) te laten ervaren | Projecten | De Warmste Week

Als je de WARMSTE WEEK steunt door een actie te organiseren, deel te nemen aan een actie, een plaatje aan te vragen in de week van 18 tot 24 december of een storting te doen, dan steun je dus ook vzw aPart...

Doen, dus... en als je nog niet overtuigd bent: je steunt tegelijk ook een aantal andere initiatieven waarin we participeren of waarbij wij betrokken zijn:

NESTINVEST zorgt voor een warme thuis voor jongeren uit de jeugdhulp, ook aPart-jongeren: Nestinvest - Een warm(e) (t)huis voor Jongeren uit de Jeugdzorg | Projecten | De Warmste Week

PARDON SERVIES! is een activeringsproject om jongeren uit de jeugdhulp op weg te zetten naar erk, en daarin werken we samen met vzw Stappen: Nestinvest - Een warm(e) (t)huis voor Jongeren uit de Jeugdzorg | Projecten | De Warmste Week

DE KRUISKENSHOEVE biedt ondersteunende begeleiding en time-out aan voor jongeren in de jeugdhulp. Zij leggen een belevingsroute aan met eco-klimtuigen: VZW De Kruiskenshoeve | Projecten | De Warmste Week

in naam van onze jongeren, en alle andere projecten die jullie ondersteunen via de Warmste Week: HARTELIJK DANK!