Aanmelding

ABFT (attachment based family therapy)

In deze werkvorm richten we ons specifiek naar jongeren met een internaliserende problematiek als centrale aanmeldingsproblematiek.

Gezien onze expertise in de bijzondere jeugdbijstand met multiproblem gezinnen kunnen wij aan de slag gaan met gezinnen, in welke vorm dan ook, met:

  • (Kans op) maatschappelijke uitsluiting of geringe maatschappelijke verankering;
     
  • Een lange en complexe probleem- en hulpverleningsgeschiedenis, die zich uit in moeilijke relaties onderling en / of met hun omgeving;
     
  • Risico op achterstand in de ontwikkeling van de jongeren, op plaatsing, op breuk met hun gezinsleden, misbruik en mishandeling;

We verwachten een minimale bereidheid bij jongeren en  opvoedingsfiguren om te werken rond de problemen. We kunnen werken aan een versterken van de motivatie bij de betrokkenen.

Vindt u dat het gezin dat u wenst aan te melden aan bovenstaande voorwaarde en aan 1 of meerdere  kenmerken voldoet, klik dan op het ‘aanmeldingsformulier’.

  

 
© 2020 vzw aPart

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Webdesign Dynamic Arts (Gent, Oost-Vlaanderen)