ABFT – Kortdurende contextbegeleiding

ABFT is een module kortdurende contextbegeleiding, gebaseerd op het ABFT-model (Attachment Based Family Therapy). Deze werkvorm richt zich op gezinnen met jongeren met een naar binnen gerichte problematiek (depressie,... ). De hulpverlener begeleidt de jongere, met behulp van de ouders, om zijn ontwikkeling terug in handen te nemen.

Attachment Based Family Therapy is een evidence  based systeemtheoretisch behandelprogramma, gericht op jongeren (vanaf 12 tot 17 jaar) met een internaliserende problematiek met symptomen van depressie. De bedoeling is om een leeftijds-adequate  ontwikkeling terug op gang te brengen. Omdat een veilige hechting, bij adolescenten in het bijzonder, belangrijk is voor hun ontwikkeling, werken we aan het herstel van kwaliteit van de gehechtheidsrelaties tussen jongeren en ouder(s).  Een vaste begeleider komt wekelijks aan huis voor gesprekken die gefaseerd verlopen  over een periode van 6 tot 9 maanden.

In deze werkvorm richten we ons specifiek naar jongeren met een internaliserende problematiek als centrale aanmeldingsproblematiek.

 

Gezien onze expertise in de bijzondere jeugdbijstand met multiproblem gezinnen kunnen wij aan de slag gaan met gezinnen, in welke vorm dan ook, met:

-   (kans op) maatschappelijke uitsluiting of geringe maatschappelijke verankering;

-   een lange en complexe probleem- en hulpverleningsgeschiedenis, die zich uit in moeilijke relaties onderling en / of met hun omgeving;

-   risico op achterstand in de ontwikkeling van de jongeren, op plaatsing, op breuk met hun gezinsleden, misbruik en mishandeling;

 

We verwachten een minimale bereidheid bij jongeren en  opvoedingsfiguren om te werken rond de problemen. We kunnen werken aan een versterken van de motivatie bij de betrokkenen.

Indien de jongere tussen 12 en 17 jaar is, er een internaliserende problematiek aanwezig is en een minimale bereidheid bij de jongere en de opvoedingsfiguren om aan de problemen te werken, kan u onderstaand aanmeldingsformulier invullen.


 
© 2020 vzw aPart

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Webdesign Dynamic Arts (Gent, Oost-Vlaanderen)