Contextbegeleiding in functie van Autonoom Wonen (Brug_9)

We bieden jongeren (vanaf 17 jaar) en hun context een integrale begeleiding wanneer alleen wonen een noodzakelijke stap is. De jongere en zijn netwerk verwachten dat professionele begeleiding hierbij zinvol kan zijn. Zowel praktische als psychosociale thema’s kunnen een plaats krijgen in deze begeleiding. Samen verkennen we de verwachtingen van iedereen die betrokken is  en spreken we af hoe we de begeleiding invullen.

Als je denkt dat CBAW iets voor jou is, bespreek je je vraag met een CLB-medewerker, met je begeleider, met je voogd, met het JAC…. Zij kunnen je vraag voorleggen aan de Intersectorale Toegangspoort Jeugdhulp (ITP). De ITP beslist of CBAW een antwoord kan zijn op je vraag en meldt je aan bij Brug_9.

Heb je vragen over contextbegeleiding autonoom wonen, dan verwijzen we jou graag door naar enkele getuigenissen van jongeren over hun eigen CBAW begeleiding.

 

Voorstelling ContextBegeleiding in functie van Autonoom Wonen in beeld:

Hoofdstuk 1: De begeleiders  
Hoofdstuk 2: Context  
Hoofdstuk 3: Budget  
Hoofdstuk 4: Woning  
Hoofdstuk 5: Dagbesteding  
Hoofdstuk 6: Begeleiding eindig  
Hoofdstuk 7: Algemeen  

 


 
© 2021 vzw aPart

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Webdesign Dynamic Arts (Gent, Oost-Vlaanderen)