Contextbegeleiding

Onder de module contextbegeleiding verstaan we het ondersteunen en begeleiden van het kind, de jongere en alle betrokken figuren uit de ruimere context en andere belangrijke levensdomeinen. Dit in de vorm van individuele gesprekken met het kind/de jongere, gezinsgesprekken in de thuiscontext of in het dagcentrum en contextmomenten waarbij we alle betrokken partijen rond de tafel brengen om te werken rond een gemeenschappelijk doel.


Meer informatie over onze werking vind je hier.

 


 
© 2015 vzw aPart

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Webdesign Dynamic Arts (Gent, Oost-Vlaanderen)