Link

De grote diversiteit in de stad vertaalt zich voor Vrije Mozaïek Basisscholen Gent in een groep leerlingen die elkaar vaak niet goed begrijpen. Dit resulteert in moeilijk gedrag en verstoorde klasdynamieken die het leerproces afremmen. Het project moet leerlingen weer verbinden met elkaar, met de klas, met de school. Betere sociale en communicatieve vaardigheden helpen de leerlingen om met elkaar samen te leven, samen te werken en samen te leren.

 

On@Break² werkt samen met de school aan een duurzaam proces via het aanbrengen van theoretisch kaders, train the trainers sessies en intervisies met de leerkrachten en daarnaast begeleide workshops in de klas.

 

Dit project werd mogelijk gemaakt via ondersteunende subsidies vanuit Provincie Oost-Vlaanderen. 


 
© 2021 vzw aPart

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Webdesign Dynamic Arts (Gent, Oost-Vlaanderen)