NAFT LO Eeklo

Op een ervarings-, herstelgerichte- en verbindende manier worden individuele trajecten, klasinterventies of themagroepjes aan leerlingen uit de verschillende basisscholen van Eeklo aangeboden. Dit zowel binnen als buiten de schoolmuren.

De duur en inhoud van de projecten verschillen naargelang de doelstellingen waarvoor de leerling en/of klas wordt aangemeld en wordt steeds in overleg met alle betrokken partijen afgestemd.

 

Dit samenwerkingsverband tussen alle Eekloose basisscholen, de Jeugddienst, Groep INTRO vzw en On@Break² werd mogelijk gemaakt via middelen vanuit het Strategisch Veiligheidsplan van Stad Eeklo.

 


 
© 2021 vzw aPart

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Webdesign Dynamic Arts (Gent, Oost-Vlaanderen)