Power

 1. Algemeen
   
 2. Doelgroep
   
 3. Verloop
   
 4. Meer info

 

 

 Download hier de affiche.
 1.  

1. ALGEMEEN

Power is een samenwerkingsverband tussen het CLB en de NAFT – partners in Oost – Vlaanderen met steun van ESF waarbij met jongeren uit 2de of 3de graad BSO een traject wordt opgestart met als doel toewerken naar een gekwalificeerde uitstroom en/of opstarten van een duurzame tewerkstelling. 

De jongere wordt in dit proces begeleid door een levensloopbaancoach. Deze gaat samen met de jongere op pad en biedt ondersteuning waar nodig, volledig op maat van de jongere.

 

2. DOELGROEP

Het project richt zich voornamelijk op potentiële vroegtijdige schoolverlaters uit de 2de en 3de graad BSO (bij voorkeur 2de graad).

 

Het betreft leerlingen die aantikken op twee of meer van de volgende criteria:

• Schoolse vertraging

• Problematische afwezigheden

• Verschillende schoolwissels

• Gedrag dat als problematisch ervaren wordt door de school

• Minder goede resultaten (dan voorheen)

• School- en/of leermoe (door o.a. een verkeerde studiekeuze)

 

3. VERLOOP

1. Identificatie:

Op basis van de eerdergenoemde criteria wordt er een jongere geïdentificeerd. Dit gebeurt door een ankerpersoon op school, in samenwerking met het CLB.
 

2. Perspectiefgesprek

Dit gesprek wordt gevoerd vanuit een positieve, motiverende, waarderende en oplossingsgerichte houding. Op basis van dit gesprek wordt er beslist of een jongere in aanmerking komt voor een transitietraject.

 

3. Trajectbepaling

Een jongere die in aanmerking komt voor een transitietraject zal door het CLB aangemeld worden bij een team levensloopbaancoaches (www.aanmeldingnaft.be) . Hierna wordt er samengezeten met de school, de jongere en de levensloopbaancoach voor het opmaken van een actieplan, volledig op maat van de jongere.

 

4. Trajectbegeleiding

De trajectbegeleiding heeft steeds als doel intensieve coaching op maat van de jongere. Centraal in de begeleiding staat het bevorderen van de motivatie en het welbevinden van de jongeren.

 

5. Nazorg

Op het eindgesprek wordt een nazorgplan opgemaakt. Individueel wordt bekeken hoe lang de nazorg dient te duren en wat deze precies inhoudt.

 

4. MEER INFO

https://www.onderwijs.vlaanderen.be/nl/transitietrajecten

https://www.onderwijs.vlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/POWER.pdf

 


 

 

 

 

 


 
© 2021 vzw aPart

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Webdesign Dynamic Arts (Gent, Oost-Vlaanderen)