Jongvolwassenen in actie - JIA (Ninove)

JIA Jongvolwassenen in actie Is een ESF-project : Lokale partnerschappen voor jongeren. Het is een intensieve samenwerking tussen Coptact, Uit de Marge, Lejo vzw, Mentor vzw, vzw aPart, Groep Intro/i-Diverso, Leerpunt, De Kiem vzw CAW, VDAB en de OCMW’s van Geraardsbergen, Ninove en Denderleeuw. Het project richt zich op jongvolwassenen uit bovenstaande gemeenten die een grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt en die een groot risico hebben om in armoede te leven.

JIA Jongvolwassenen in actie verhoogt de zelfredzaamheid, de weerbaarheid en de eigenwaarde van de deelnemers. Het project detecteert de drempels waardoor iemand niet aan werken toekomt of niet aan het werk kan blijven en biedt handvatten om ze op te lossen. We laten mensen stappen zetten op de participatieladder.  We helpen de deelnemers inzicht te verwerven in het eigen functioneren en biedt hen een perspectief. Om opnieuw interesse en goesting in werk en/of opleiding te krijgen. JIA Jongvolwassenen in actie haalt mensen uit de negatieve spiraal waarin ze zich bevinden en activeert hen richting arbeid. Dit is dé belangrijkste hefboom om uit de (dreigende) armoede te raken.

JIA Jongvolwassenen in actie wil 300 deelnemers bereiken op 2 jaar tijd. Het project wordt mogelijk gemaakt door de financiële steun van het Europees Sociaal Fonds voor een bedrag van 957.091,00€ en het Vlaams Cofinancieringsfonds voor een bedrag van 1.435.636,40 €.

 

Verloop

AANMELDING:

Jilka Van den Berghe

0499/ 75 44 02

jilka.vandenberghe@vzwapart.be 

LOCATIE

Mallaardstraat 1
9400 Ninove

SAMNENWERKENDE PARTNERS

Waar kan je bij ons terecht voor Jongvolwassenen in actie - JIA (Ninove)?

 
Ninove

JIA