Op Stap, samen naar werk (Ronse)

Op Stap, samen naar werk  is een intensieve samenwerking tussen verschillende organisaties, VDAB en de OCMW’s van Ronse, Maarkedal en Kluisbergen. Het project richt zich op jongvolwassenen uit bovenstaande gemeenten die een grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt en die een groot risico hebben om in armoede te leven.

Op Stap, samen naar werk Is een combinatie van 2 verschillende ESF-projecten in Ronse : ESF 490 Outreach en activering en ESF 510 Lokale partnerschappen voor jongeren. Beide projecten werken in die mate samen dat we het inhoudelijk als één project zien. Op Stap, samen naar werk  is een intensieve samenwerking tussen verschillende organisaties, VDAB en de OCMW’s van Ronse, Maarkedal en Kluisbergen. Het project richt zich op jongvolwassenen uit bovenstaande gemeenten die een grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt en die een groot risico hebben om in armoede te leven.

Vzw's LEJOSamenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen en KOPA Oost-Vlaanderen nemen de outreachende taken op zich. Vzw KOPA staat in voor de job- en taalcoaching

Vzw aPart staat in voor de activering en trajectbegeleiding. De methodiek van JoTa wordt in dit onderdeel van het gehele project georganiseerd. 

Vzw Grijkoort stelt zijn werkvloeren ter beschikking, evenals de gebouwen en de leslokalen.

Vzw Grijkoort verzorgt de intervisies en de coördinatie, waaronder ook het administratieve luik en de ESF-rapportage.

Vzw Mentor staat in voor de jobcoaching en jobhunting

CAW staat in voor algemene hulpverlening

De Kiem staat in voor de drughulpverlening

Vzw AMON staat in voor de psychologische begeleiding

AANMELDING:

Hilde Himpens

0499-52 22 86

hilde.himpens@vzwapart.be

Op Stap, samen naar werk verhoogt de zelfredzaamheid, de weerbaarheid en de eigenwaarde van de deelnemers. Het project detecteert de drempels waardoor iemand niet aan werken toekomt of niet aan het werk kan blijven. En biedt handvaten om ze op te lossen. We laten mensen stappen zetten op de participatieladder.  We helpen de deelnemers inzicht te verwerven in het eigen functioneren en biedt hen een perspectief. Om opnieuw interesse en goesting in werk en/of opleiding te krijgen. Op Stap, samen naar werk haalt mensen uit de negatieve spiraal waarin ze zich bevinden en activeert hen richting arbeid. Dit is dé belangrijkste hefboom om uit de (dreigende) armoede te raken.

Op Stap, samen naar werk wil op jaarbasis 70 deelnemers outreachend bereiken en 74 deelnemers een activerende begeleiding aanbieden met de bedoeling dat de deelnemers op volgende manier kunnen doorstromen naar duurzame tewerkstelling, in het NEC, sociale tewerkstelling of in een maatwerkbedrijf. Doorstroom kan ook naar een opleiding, al dan niet bij VDAB. Een aangepast traject (hulpverlening) wordt ook als een positieve doorstroom gezien.

Dit ESF 510-project wordt gefinancierd vanuit ESF voor een bedrag van 508.207,66€ vanuit het Vlaams Cofinancieringsfonds voor een bedrag van 762.311,49€.

Dit ESF 490-project wordt gefinancierd vanuit ESF voor een bedrag van € 226.807,48, vanuit het Vlaams Cofinancieringsfonds voor een bedrag van € 226.807,48, vanuit het OCMW van Ronse voor een bedrag van € 56.701,87 en vanuit de VDAB voor een bedrag van € 56.701,87.

Verloop

SAMENWERKENDE PARTNERS

Waar kan je bij ons terecht voor Op Stap, samen naar werk (Ronse)?