VOLT (Aalst)

VOLT Is een ESF-project : Lokale partnerschappen voor jongeren.

Het is een intensieve samenwerking tussen vzw aPart, Groep Intro, DUO for a job, CAW, Traject, Buurtwildt, Shelter, Vierdewereldgroep Aalst, VDAB en het OCMW van Aalst.

Het project richt zich op jongvolwassenen uit Aalst en omstreken die een grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt en die een groot risico hebben om in armoede te leven.

VOLT verhoogt de zelfredzaamheid, de weerbaarheid en de eigenwaarde van de deelnemers. Het project detecteert de drempels waardoor iemand niet aan werken toekomt of niet aan het werk kan blijven. En biedt handvaten om ze op te lossen. We laten mensen stappen zetten op de participatieladder.  We helpen de deelnemers inzicht te verwerven in het eigen functioneren en biedt hen een perspectief. Om opnieuw interesse en goesting in werk en/of opleiding te krijgen. VOLT haalt mensen uit de negatieve spiraal waarin ze zich bevinden en activeert hen richting arbeid. Dit is dé belangrijkste hefboom om uit de (dreigende) armoede te raken.

Binnen het project zijn 3 verschillende werkvormen voorzien : 


Werkvorm 1: oefenen in arbeid, intensief voortraject voor jongvolwassenen in multiproblem-situatie en  geen of zeer weinig werkervaring. Dit is een intensief voortraject in beschermde omgeving gebaseerd op de methodiek van JoTa. 

Werkvorm 2: begeleiding naar werk met of zonder zorg  voor jongeren met (vermoeden van) drempels maar haalbaar om stappen richting werk te zetten, samen met werkcoach  al dan niet in duo met een zorgcoach 

Werkvorm 3: buddytrajecten: mentor en mentee, specifiek voor jongeren met een migratie-achtergrond: nieuwkomers, vluchtelingen, 2de of 3de generatie.
 
VOLT wil 214 deelnemers bereiken. Na een begeleiding stromen deelnemers door naar een duurzame tewerkstelling, in het NEC, sociale tewerkstelling of in een maatwerkbedrijf, ofwel naar een opleiding, al dan niet bij VDAB, ofwel naar een aangepast traject (hulpverlening).

Dit ESF-project wordt gefinancierd vanuit ESF voor een bedrag van 467.140,34€ vanuit het Vlaams Cofinancieringsfonds voor een bedrag van 700.710,51€. 

AANMELDING:

Melissa Linthout

0494/ 72 89 46

melissa.linthout@vzwapart.be

Ingrid Erven

0492/ 25 00 38

ingrid.erven@vzwapart.be

LOCATIES

 • VDAB competentiecentrum
  Tragel 49
  9300 Aalst

 • De Gendarmerie
  Denderstraat 22
  9300 Aalst
  2de verdiep, volg de groene lijn

Filmpje

SAMENWERKENDE PARTNERS

Waar kan je bij ons terecht voor VOLT (Aalst)?