Doe een gift

Giften zijn steeds welkom op rekeningnummer BE51 0689 3213 4762 met vermelding: ‘gift voor vzw aPart’ 

Schenk je voor een specifieke werking of doel, duid dit dan ook aan. 

Voor giften vanaf €40 kan een fiscaal attest afgeleverd worden.

Om zeker te zijn dat we dit fiscaal attest correct kunnen opmaken, stuur een mail aan boekhouding@vzwapart.be met volgende informatie:

  • je naam en adres

  • je nationaal nummer (rijksregisternummer op je identiteitskaart)

  • bedrag van de gift

Als u dit tijdig doet zal de gift ook al ingevoerd zijn op je voorstel van belastingaangifte dat je het volgend jaar ontvangt.

Een heel stevig dank je wel voor je steun aan onze werking!

Wil je op de hoogte blijven wat er met je geld gebeurt?

Je kan ons volgen op facebook of intekenen op onze nieuwsbrief: vzw aPart (list-manage.com)