Doe een gift

Giften zijn steeds welkom op rekeningnummer BE51 0689 3213 4762 met vermelding: ‘gift voor vzw aPart’ 

Schenk je voor een specifieke werking of doel, duid dit dan ook aan. 

Voor giften vanaf €40 kan een fiscaal attest afgeleverd worden.