Doe een gift

Giften zijn steeds welkom op rekeningnummer BE51 0689 3213 4762 met vermelding: ‘gift voor vzw aPart’ 

Schenk je voor een specifieke deelwerking of doel, duid dit dan ook aan. 

Voor giften vanaf €40 kan een fiscaal attest afgeleverd worden.

Wij kunnen door een veranderde regelgeving voortaan enkel een fiscaal attest afleveren als we volgende informatie hebben:

  • je naam en adres

  • je nationaal nummer (rijksregisternummer op je identiteitskaart)

  • bedrag van de gift

Stuur deze informatie aan boekhouding@vzwapart.be

Zorg dat je gift en informatie binnen is voor einde december en je ontvangt een attest voor dat inkomstenjaar. De gift kan dan al ingevoerd zijn op je voorstel van belastingaangifte dat je het volgend jaar ontvangt, maar dit kijk je best toch even na.

Een heel stevig dank je wel voor je steun aan onze werking!

Wil je op de hoogte blijven wat er met je geld gebeurt?

Je kan ons volgen op facebook of intekenen op onze nieuwsbrief: vzw aPart (list-manage.com)