Help jongeren aan woonst

Nestinvest helpt jongeren in een jeugdhulptraject aan een woonst in regio Gent.

Jongeren vinden moeilijk woningen

Wonen is een onmisbare basisbehoefte voor een kwaliteitsvol leven. Helaas, door de stijgende huurprijzen op de private huurmarkt en door de lange wachtlijsten voor een sociale woning, wordt het voor jongeren die uitstromen uit de Jeugdzorg alsmaar moeilijker om een kwalitatieve woning te vinden. Ze worden in hun zoektocht geconfronteerd met heel wat drempels en af, hun gevoel van eigenwaarde staat meestal op een laag pitje.

Wat doet Nestinvest?

Nestinvest biedt jongeren die uitstromen uit de Jeugdzorg betaalbare en comfortabele huurwoningen aan, in combinatie met een voortgezette begeleiding op maat. Deze CBAW begeleiding wordt voorzien door de Jeugdhulporganisaties die aangesloten zijn bij Nestinvest. Vzw aPart, die een pioniersrol heeft gespeeld in de oprichting van het project is één van de stichtende organisaties.

In de praktijk gaat het over het aankopen en huren van kwaliteitsvolle en betaalbare woningen in een veilige omgeving. Deze worden daarna exclusief verhuurd aan jongeren in een jeugdzorgtraject.

 Door een vlotte toewijs van hun eerste eigen woonplek te verzekeren, vormt Nestinvest een belangrijke steun voor de jongeren én voor hun CBAW begeleiders.

De jongeren worden niet langer geconfronteerd met een lange reeks afwijzingen bij de zoektocht naar een eigen woning of lopen geen risico meer terecht te komen in minderwaardige huisvesting. Nestinvest garandeert hen immers een betaalbare en comfortabele woning. Het eerste contact verloopt via een sociale huisbaas, die toelichting geeft over de overeenkomst die wordt getekend en over huurwetgeving in het algemeen, om de jongeren doelgericht iets bij te brengen wanneer zij in de toekomst met reguliere huisbazen in aanraking komen. Er wordt ook stevig ingezet op goed nabuurschap en er zijn bijzondere bemiddelingsprocedures voorzien in geval van overlast.

De begeleiders dienen geen tijd en energie meer te besteden aan een moeilijke huizenjacht en de opvolging van juridische documenten, maar kunnen zich concentreren op hun kerntaken, in het bijzonder het aanleren van de nodige vaardigheden om autonoom te wonen, het begeleiden in een opleiding of werk en het verstevigen van het familiale en sociale netwerk. Nestinvest ondersteunt de begeleiders ook administratief, o.a. door het afsluiten van een verzekering huurdersaansprakelijkheid voor de jongere en door een eenvoudige huurwaarborgregeling.

Daarnaast worden soepele opzegmogelijkheden geboden wanneer een jongere de woning wenst te verlaten. Indien er zich kansen aanbieden om terug te gaan wonen binnen de familiale context of het sociaal netwerk, of wanneer de jongere wil doorstromen naar een andere woning die niet gekoppeld is aan een begeleiding, dan kan er binnen korte termijn en zonder veel rompslomp worden geschakeld.

Momenteel maken volgende 4 organisaties deel uit van Nestinvest: Vzw aPart, Vzw Stappen, Vzw Minor-Ndako en Vzw Martens-Sotteau.  

Het woonbeleid in vraag stellen en beïnvloeden moet leiden naar maatschappelijke veranderingen op vlak van wonen en meer sociale rechtvaardigheid. Door alternatieven te realiseren op de private woonmarkt gaat Nestinvest actief in tegen dak- en thuisloosheid en verzekert zij degelijke huisvesting voor jongeren die zich in armoede of sociale uitsluiting bevinden.

Wij zijn op zoek naar ...

 • We zijn op zoek naar eigenaars die betaalbaar aan ons verhuren. Wij ontzorgen de eigenaars en zorgen voor een betrouwbare huurinkomst.

  • Nestinvest neemt uw pand(en) in huur voor langere termijn zodat u steeds gegarandeerde maandelijkse huurinkomsten geniet, ongeacht of uw woning effectief bewoond is of niet.

  • U dient niet meer op zoek te gaan naar huurders, heeft geen administratieve taken meer en hoeft niet meer wakker te liggen van mogelijke wanbetalingen.

  • Nestinvest coördineert samen met haar partners alle onderhouds- of herstellingswerken, zodat u deze zorg niet meer op u hoeft te nemen. Bovendien brengen onze partners u op de hoogte van eventuele premies, subsidies of fiscale voordelen.

  • Een groot maatschappelijk rendement. Door de verhuur van uw woning wordt een toekomstperspectief geboden aan jonge mensen die geen kans maken op de reguliere huurmarkt. Naast woonbijstand worden zij intensief begeleid in hun opleiding en/of werk. 

 • We zijn op zoek naar geschikt en betaalbaar vastgoed verspreid over regio Gent

  •  Nestinvest heeft mogelijks interesse om uw woning te kopen. Contacteer ons vrijblijvend en stuur ons de gegevens van uw pand en uw vraagprijs door.

 • We zijn op zoek naar impact investeerders die hun steentje willen bijdragen aan het benodigd kapitaal.

  • Word mede-eigenaar van een interessant patrimonium aan vastgoed in Gent en omliggende gemeenten.

  • Een veilige vastgoedinvestering in woningen die goed worden onderhouden én permanent verhuurd zijn.

Zijn we op zoek naar jou? Of naar mensen die jij kent en die jij met ons in contact kan brengen? Neem contact met Nestinvest. Jij kan jongeren mee op weg helpen naar een mooie toekomst!

Contact en meer informatie

Contactpersoon: Vince Retsin, dagelijks bestuurder Vzw Nest Woonrecht, vretsin@nestinvest.be

Website: https://www.nestinvest.be

Facebook: https://www.facebook.com/people/Nestinvestbe/100088446999363/

Instagram: https://www.instagram.com/nestinvest.be/

LinkedIn:  https://www.linkedin.com/company/nestinvest-op-eigen-benen/

Nieuwsbrief: https://nestinvest.be/nieuws/

Nog enkele weetjes over Nestinvest

 • Nestinvest is van start gegaan in de regio Gent en omliggende gemeenten; een uitbreiding naar de volledige provincie behoort tot de mogelijkheden.

 • Hun project werkt volgens een transfereerbare methodiek. Nestinvest wordt gesteund door het Agentschap Opgroeien en gaf reeds lezingen in heel het land. Zo willen zij een hefboom zijn naar de oprichting van vergelijkbare initiatieven in andere Belgische steden.

 • Nestinvest richt zich tot de ruime doelgroep van jongeren in een CBAW traject; met het oog op een inclusieve samenleving willen ze woningen aanbieden voor elke jongere, ook wanneer er een link is met het VAPH, bij aanwezigheid van een multiproblematiek (CGG) of voor jonge vluchtelingen.

 • De aangeboden woningen dienen betaalbaar te zijn voor de jongere en moeten daarnaast ook aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen; o.a. een goede bereikbaarheid, een aanvaardbare Epc, privatieve tellers zodat de jongere sociaal tarief kan genieten; sommige woningen zijn ook rolstoeltoegankelijk.

 • Indien er een herstelling of aanpassing nodig is in een woning, wordt dit vanuit Nestinvest gecoördineerd en opgevolgd; zij hebben hiervoor o.a. een samenwerking opgezet met het Pandschap en Domus Mundi.

 • Dankzij toegekende projectaanvragen voorziet Nestinvest in een afzonderlijk budget om jongeren financieel te ondersteunen bij de intrek (aankoop basisbenodigdheden en inrichting) of tijdens hun verblijf (aanpassingen of herstellingen).

 • Via impactmetingen wil Nestinvest aan de overheid aantoonbare resultaten voorleggen die de evaluatie van de CBAW begeleiding aanvullen. Daarnaast zijn zij ook partner van het Woonbox project van Samenlevingsopbouw Gent (impactstudie in samenwerking met Ugent en Hogent).