Steun ons als bedrijf

Je kan jongeren en jongvolwassenen groeikansen bieden door hen werkervaring te laten opdoen in je bedrijf.  

Heel concreet zoeken we bedrijven in Oost-Vlaanderen om mee samen te werken in het kader van werkplekleren :   We willen 1 dag per week met een groep van onze deelnemers komen werken in een reëel bedrijf in reële omstandigheden. Belangrijk is dat het werk in een groep kan gebeuren, in enclave zoals dat heet.  Gezien het project gesubsidieerd wordt door Europa WSE, vragen we ook geen vergoeding voor het werk. We zien het echt als oefenen in werken. We bewaken wel dat de kwaliteitsvereisten van het bedrijf gerespecteerd wordt. We proberen om niet tot last te zijn, en instructeurs dienen vooraf opgeleid te worden, zodat er zo weinig mogelijk gestoord wordt. 

Daarnaast willen we bedrijfsbezoeken organiseren, in bedrijven waar je zonder kwalificatie kan werken.  Zo proberen we ook interesses te wekken voor bepaalde beroepen. 

Je kan onze (ex-) cliënten kansen geven om te werken in uw bedrijf.  

Je kan ook steun geven in natura: hout voor het houtatelier, voeding voor onze residenties, bouwmaterialen, … 

Daarnaast kan je éénmalig of maandelijks een gift schenken aan vzw aPart. Dit kan door overschrijving op rekening BE51 0689 3213 4762 met vermelding “gift vzw aPart”. Wij kunnen u een fiscaal attest overhandigen. Zorg wel dat we de correcte gegevens hebben om dit attest op te stellen: naam, adres en ondernemingsnummer. 

Bent u geïnteresseerd of hebt u nog andere ideeën? Neem gerust contact op het algemene nummer 09 225 01 59 of mail naar info.vzwapart@vzwapart.be