Samenwerken met aPart

Als vzw zijn wij gericht op samenwerking met andere partners om zo de groeikansen voor onze jongeren te verhogen.

Dit geldt voor andere hulpverleners, scholen, bedrijven, particulieren, …  

We beseffen dat alleen door krachten te bundelen we de resultaten kunnen behalen die we beogen. 

Ziet u mogelijkheden voor samenwerking? Laat het horen en we kijken samen wat kan.  

Neem contact op het algemene nummer 09 225 01 59 of mail naar info.vzwapart@vzwapart.be