B-OOST Regio Aalst

B-OOST Regio Aalst is een intensieve samenwerking tussen Knipperkot VZW, Fiola VZW, Ligo, CAW, VZW aPart en Emino, VDAB en de OCMW’s van Aalst, Lede, Erpe-Mere, Sint-Lievens-Houtem en Herzele.

Het partnerschap richt zich op mensen die een grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt, vanaf de leeftijd van 17.

Wat doen we?

Het partnerschap wil de kwetsbare niet-beroepsactieve doelgroep stappen laten zetten naar een actieve deelname in de maatschappij en op de arbeidsmarkt. We realiseren dit door een integrale en outreachende aanpak en door het samenleggen van expertise.

We willen hen zo integraal mogelijk ondersteunen, om hen zo te helpen hun goesting en drive terug te vinden, rekening houdend met de context. We vertrekken vanuit hun eigen krachten en hulpbronnen en bieden tegelijk een niet aflatende, gepaste nabijheid. We willen ervoor zorgen dat de deelnemer doorheen het proces voldoende zelfvertrouwen opbouwt om zodoende iets te kunnen betekenen in onze maatschappij.

Hoe doen we het?

Empoweren is de kern. We doen dit door krachtgericht en oplossingsgericht te werken.

We gaan inzetten op ervaringsleren indien nodig en mogelijk en we gaan ten volle de eigen talenten van de deelnemer benutten.

Indien nodig en gewenst gaan we aan de slag met context / breder netwerk.

We doen dit in groep of individueel, afhankelijk van noden en op maat van de deelnemer.

Er is geen afgebakend tijdspad. Ons uitgangspunt is ‘zo kort als mogelijk, zo lang als nodig’.

We werken aanklampend en indien nodig outreachend.

In de praktijk kunnen deelnemers beroep doen op een vaste begeleider met wie op regelmatige basis gesprekken gepland worden. Deze gesprekken kunnen doorgaan op onze vaste locatie te Aalst, of op een samen af te spreken locatie. Iedere begeleider verplaatst zich indien gewenst naar de leefwereld van de deelnemer.

Daarnaast kunnen deelnemers aan de slag in ons atelier om te oefenen op werkattitudes en om hun zelfvertrouwen op te krikken volgens de JOTA methodiek, of, nog laagdrempeliger, tot rust komen in de natuur op boerderij boerderij Knipperkot.

Hier vind je onze privacyverklaring.

CONTACT