De methodiek van JoTa in lokale partnerschappen.

Voor wie?

  • Voor jongvolwassenen voor wie werken om één of andere reden moeilijk is op dit moment.

  • Voor jongvolwassenen voor wie het momenteel moeilijk is om deel te nemen aan de samenleving.

  • Voor jongvolwassenen die een groot risico lopen om in (kans)armoede te geraken of die reeds in de spiraal van armoede beland zijn.

Lokale Partnerschappen

Via het team Activering is Vzw aPart actief in een 5-tal lokale partnerschappen in Oost-Vlaanderen (Aalst, Ninove, Ronse, Oudenaarde en Zelzate). 

Deze lokale partnerschappen hebben als doel om jongvolwassen integraal en inclusief te ondersteunen in deelname in de samenleving. Werk is een belangrijke factor om uit armoede te komen, maar werk is niet de enige factor die een deelname aan de samenleving bevordert.

De partnerschappen worden gefinancierd door het Europees Sociaal Fonds en door Vlaanderen.  De partnerschappen bestaan uit organisaties die outreachend werken, organisaties die de focus leggen op zorg en werk, experten in psychosociale ondersteuning, drughulpverlening, CAW, VDAB en OCMW’s. Deze organisaties werken intensief samen rond de specifieke vragen van de jongvolwassene, rekening houdend met de interesses en de mogelijkheden van de deelnemer.

Hoe doen we dat?

Op basis van de vraag wordt gekeken welke partners expertise in huis hebben om met deze vragen aan de slag te gaan. Vaak werken verschillende partners samen rond de vragen die gesteld worden. De vragen kunnen richting zorg gaan of kunnen zuiver arbeid gerelateerd zijn. Meestal is het een combinatie van beide.

We detecteren de drempels waarom iemand nu niet werkt of aan het werk kan blijven. De deelnemers krijgen dankzij de partnerschappen inzicht in hun eigen functioneren. We reiken handvatten aan om met deze drempels te leren omgaan en we laten mensen geleidelijk aan stappen zetten richting participatie in de samenleving.

Wie klaar is om stappen te zetten richting werk, kan gebruik maken van een jobcoach om sollicitatie skills onder de knie te krijgen en ondersteuning te krijgen in de zoektocht naar werk.

De methodiek van JoTa

Wie nog niet klaar is om direct te gaan werken kan nog oefenen in het leren werken. Dit met de methodiek van JoTa : We starten steeds met de opbouw van het zelfvertrouwen. Dit doen we onder andere door een initiatie heftruck aan te bieden. Je zelfvertrouwen krijgt er een boost door en het is mooi meegenomen in latere sollicitaties.

We hebben een atelier waar de verschillende sectoren van de arbeidsmarkt aan bod komen. Zo ervaar je of iets je ligt of niet.

We gaan één dag in de week oefenen in een echt privébedrijf in echte werkomstandigheden. Dit doen we in groep. De instructeur die mee is neemt dan de rol op zich van ploegbaas/ chef en reflecteert met de deelnemers omtrent hun arbeidshouding en de verwachtingen die een werkgever heeft.

We doen bedrijfsbezoeken en bieden vormingen op maat aan.

Dit alles wordt steeds gecombineerd met een intensieve individuele begeleiding die zowel op zorg als op werk gericht is.  

Na een begeleiding door de Lokale Partnerschappen stromen deelnemers door naar een duurzame tewerkstelling, in het NEC (Normaal Economische Circuit), sociale tewerkstelling of in een maatwerkbedrijf, ofwel naar een opleiding (al dan niet bij VDAB), ofwel naar een aangepast traject (hulpverlening).

Impact van de methodiek van JoTa

Doordat we deze methodiek in Lokale Partnerschappen integreren kunnen we deelnemers integraal en inclusief ondersteunen om deel te nemen aan de samenleving.  Werk is een belangrijke factor om uit armoede te komen, maar werk is niet de enige factor die een deelname aan de samenleving bevordert. We werken dus inclusief maar niet uitsluitend naar werk toe.

We zijn in 2014 voor de eerste keer met deze methodiek aan de slag gegaan op vraag van het OCMW van Oudenaarde Het OCMW had niet voldoende mogelijkheden om jongvolwassenen stappen vooruit te laten zetten naar werk toe. VDAB sprong snel mee op de kar om de methodiek verder uit te werken.

JoTa werkt

We kunnen ondertussen aantonen dat de methodiek van JoTa werkt.

We hebben een impactmeting gedaan voor de periode 2014 – 2022 inzake de methodiek van JoTa. Wat was de uitstroom van de deelnemers die ondergedompeld werden in de methodiek van JoTa? De methodiek werd toegepast vanaf 2014 in Oudenaarde, vanaf 2018 kwam daar Aalst bij, vanaf 2021 kwamen nog de volgende steden bij waar de methodiek toegepast werd: Ronse, Ninove en Zelzate. In totaal zijn er in die periode 295 deelnemers uitgestroomd.

We hadden een positieve uitstroom van 66.78%. Met een positieve uitstroom bedoelen we dat deelnemers doorstroomden naar het NEC (Normaal Economische Circuit), Maatwerk, Art. 60, AMA, jobcoach (omdat ze arbeidsrijp waren), FOD-uitkering, opleiding of gespecialiseerde hulpverlening.