Dagcentrum

De Totem, een hoopverlenend dagcentrum waar de kracht van verbinding centraal staat.

Wat doen we:

De Totem is een groeiplek voor kinderen, jongeren en hun gezinnen. We streven er naar een plek te zijn waar iedereen zich welkom mag voelen, een plek waar je inspiratie kan opdoen, tot inzichten kan komen en in verbinding kan gaan met jezelf, de andere en de ruimere omgeving. Het is bovenal een plaats waar mensen elkaar ont-moeten. Even niets te moeten, gewoon te mogen zijn. We vertrekken hierbij graag vanuit de volgende helpende gedachte: ‘Ga om met ander zoals je zelf graag behandeld wil worden’. Verwacht je aan een warm en gezellig nest waar je als persoon ongedwongen kan groeien vanuit een geloof in je eigen krachten en mogelijkheden. Vanuit een liefdevolle benadering en onvoorwaardelijke acceptatie hopen we jou, je familie en je netwerk te ondersteunen in jullie zoektocht naar oplossingen voor de hindernissen die op jullie pad komen. Ook in moeilijkere periodes vinden we het belangrijk om samen te blijven zoeken naar de gewenste verandering. Je zit aan het stuur van deze ontdekkingsreis en samen met je familie, je vrienden en hoopverleners zullen we je proberen motiveren en versterken in de zaken waar jij van droomt.

Voor wie ?

We bieden begeleiding aan  14 jongeren, hun gezin en hun netwerk. We focussen ons op kinderen en jongeren tussen 6 en 18 jaar die in Gent verblijven.

Aanmelden

Klik hier voor het aanmeldingsformulier contextbegeleiding ifv dagbegeleiding.

 

Verbinden

We investeren in de relatie, we investeren in mensen, we geloven in de kracht van verbinding.

 

Samen

We willen samen mens zijn, samen zoeken en uitproberen, samen doen ipv spreken over.

 

Authenticiteit

We zijn authentiek en stellen ons krachtig kwetsbaar op.

 

Inspireren

We durven buiten de lijntjes kleuren en willen inspirerende rolmodellen zijn.

Onze werking

Groepsbegeleiding

In ons ‘huisje in de rij’ streven we naar het creëren van een veilige leeromgeving waarin er ruimte is om te oefenen in sociale vaardigheden en het volgen van vormingsmomenten aangepast aan de noden van de groep.

Kinderen en jongeren komen na schooltijd rechtsreeks naar het dagcentrum, ze spelen en leren er samen met de andere kinderen/jongeren in de groep en genieten ’s avonds van een warme maaltijd. Om 18u30 gaan ze terug naar huis. Op woensdagnamiddag bieden we activiteiten aan tot 17 uur.

Tijdens vakantieperiodes voorzien we begeleiding tussen 9 en 17 uur. We trekken er regelmatig eens op uit (op kamp, op weekend, naar de boerderij, …).

Schoolbegeleiding

Onze schoolbegeleidster zorgt voor een nauwe samenwerking tussen het gezin, de school en het dagcentrum. Door middel van regelmatig overleg wordt de schoolse situatie van het kind of de jongere opgevolgd en ondersteund.

In het dagcentrum is er iedere dag huiswerkbegeleiding met aandacht voor de individuele noden van ieder kind/jongere.

Gezinsbegeleiding en ouderwerking

Ieder gezin krijgt een gezinsbegeleider toegewezen. Deze begeleider gaat één tot tweewekelijks bij het gezin op bezoek of nodigt het gezin uit in het dagcentrum voor een gesprek.

Vanuit gesprek en overleg gaat de gezinsbegeleider met de ouders op zoek naar doelen om de begeleiding vorm te geven. Ook de zorgen van de verwijzer of opvolgende dienst worden mee opgenomen. Vanuit de vragen van het gezin kan iedere onderwerp aangesneden worden (pedagogisch, financieel, administratief,...) tijdens de gesprekken.

Waar nodig werken we, in overleg met het gezin, samen met andere hulpverleners: de school, het CLB, OCMW, vzw OTA, vzw Katrol, …

Het geloof in de eigen krachten van onze cliënten staat voorop. We hebben aandacht voor wat goed loopt en gaan samen op zoek naar mogelijke oplossingen en verandering.

We hebben in het dagcentrum een levendige ouderwerking waarin de brug wordt gemaakt tussen de contextbegeleiding en de dagbegeleiding in groep. Door de ouders uit te nodigen in het dagcentrum worden ze meer betrokken bij het begeleidingsproces en werken we aan een positieve samenwerkingsrelatie. We drinken samen een tasje koffie, vieren feest of plannen met de gezinnen uitstappen. Onze ouderwerking wordt mede ondersteund door onze ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting.

Individuele begeleiding

Ook het kind of de jongere krijg een begeleider toegewezen. Dit is meestal een andere begeleider dan de gezinsbegeleider. Op deze manier heeft iedere partij zijn eigen vertrouwenspersoon.

Samen met zijn individuele begeleider gaat het kind/de jongere op weg. Samen stellen ze doelen op voor de begeleiding en bekijken ze op welke manier ze rond deze doelen aan de slag kunnen gaan. Er komen thema’s aan bod zoals sociale vaardigheden, gevoelens, vrije tijd, netwerk, …

Af en toe houden we een ‘contextmoment’. Op zo'n moment komen alle partijen samen om te praten over een bepaald onderwerp, een gezinsvergadering te houden, een spel te spelen of er samen op uit te trekken. Contextmomenten vertrekken steeds vanuit een gemeenschappelijke vraag.

Aangepaste titel

 
Gent