Ondersteunende begeleiding

Als een begeleidingstraject dreigt vast te lopen opent ondersteunende begeleiding nieuwe perspectieven.