Verblijf

Ik weet dat ik lastig heb gedaan, en toch: jullie blijven staan!

Wat doen we:

Een plek waar je tijdelijk kan verblijven met begeleiding, in een kleine groep of op studio, en van waaruit je verder op weg gaat.

Voor wie?

We werken in opdracht van een jeugdrechter voor jongens en hun contexten in Oost-Vlaanderen die omwille van verontrustende situaties en/of feiten gebaat kunnen zijn bij een verblijf in een voorziening, voltijds of in combinatie met verblijf elders. Verblijf wordt steeds aangeboden samen met intensieve contextbegeleiding.  

 

Denken in mogelijkheden

 

Verbinding versterken

 

Krachtig eigenaarschap

Hoe gaan wij te werk om jou verder te helpen?

Wij zijn ervan overtuigd dat mensen de regie over hun eigen leven opnieuw in handen willen, kunnen en durven nemen . Hierin schuilen mogelijkheden voor zichzelf en tevens voor de toekomstige generaties. 

Wij willen op een voor de cliënt passende manier anticiperen en interveniëren om hem in de mogelijkheid te stellen tot verbinding te komen met zichzelf, zijn context en de maatschappij 

We gaan op zoek naar wat werkt en willen “werken op maat” tot een uitgangspunt maken. 

Dit is een permanent zoeken - geen rechtlijnig parcours maar soms een grillig pad - met voortdurende aandacht voor verbinding, afstemming en samenwerking. 

We engageren ons om gewoon te doen, te waarderen wat er is en present te zijn. We zijn belangstellend en verwonderd en willen vooral denken en niet weten. We nemen mensen au sérieux en gaan ervanuit dat ze goede redenen hebben om te doen wat ze doen. 

Waar kan je bij ons terecht voor Verblijf?

 
Oosterzele
 
Lievegem