Projecten lager onderwijs

PIT!

PIT! is een samenwerkingsverband tussen Groep Intro, VCLB Meetjesland, CLB GO Deinze - Eeklo, Stad Eeklo, de lagere scholen van Eeklo en vzw aPart.

Enerzijds kunnen de scholen beroep doen op het preventief project Down go Up!

Anderzijds wordt er individueel, in kleine groepjes of in klasverband gewerkt rond algemene sociale vaardigheden, emotioneel welbevinden en/of groepsdynamiek. Dit op een ervaringsgerichte manier, steeds in een samenverhaal met de leerling, de klasleerkracht en/of zorgleerkracht, het CLB en de betrokken actoren uit de leefomgeving van de leerling.

www.vclbmeetjesland.be/Veerkracht/webinar-VeerKracht.mp4

 

Flexibel

 

Toegankelijk

 

Verbindend

Waar kan je bij ons terecht voor Projecten lager onderwijs?

 
Sint-Amandsberg