Vorming op maat

De doelgroep, waar we vandaag in het onderwijs mee te maken krijgen, stelt ons voor grote uitdagingen.
On@Break²  wil scholen hier graag in ondersteunen.

De manier waarop deze ondersteuning kan geboden worden is op maat van en in overleg met de school.

• Individuele coaching van leerkrachten die op drempels botsen in hun functioneren als leerkracht.

• Coaching en ondersteuning van het zorgteam.

• Procesbegeleiding zorg- en sanctiebeleid (op klasniveau, graadniveau, schoolniveau).

• Intervisie voor leerkrachten, zorgcoördinatoren, leerlingenbegeleiders,...

• Ondersteuning in de organisatie van pedagogische studiedagen en personeelsvergaderingen.

• Workshops (methodieken, herstelgericht werken, stijlen & stijlen,...)

• Teambuilding

• Vorming op maat

https://teammusketon.be

Neem gerust contact op voor meer info! 

Team Musketon

Kostprijs*: 

Individuele coaching:

€ 55/ uur (+ km vergoeding)

Vorming/ondersteuning in groep:

we vertrekken van een basisprijs van 300€ / dagdeel + verplaatsingsonkosten

Bij langdurige trajecten van meerdere dagdelen kunnen we een korting van 10% toekennen.

Ons vormings-en ondersteuningsaanbod kan ook aangevraagd worden door externe organisaties (bv instellingen BJB, hogescholen, universiteit,...). Bovenstaande tarieven zijn ook hier van toepassing.

*Voor scholen secundair onderwijs uit de regio Gent en rondom Gent, Meetjesland, Leie- en Scheldestreek kan dit in sommige gevallen aangeboden worden binnen een N.A.F.Traject. 

Waar kan je bij ons terecht voor Vorming op maat?

 
Sint-Amandsberg