Delictgerichte contextbegeleiding

Intensieve begeleiding van de minderjarige in én met zijn/haar context om het opnieuw plegen van delicten te voorkomen.

Wat doen we:

Het werken rond voorkomen van nieuwe feiten.

Zoeken naar motivatie om te veranderen.

Vinden van manieren om anders te denken, te voelen en te handelen.

Groeien in positieve keuzes maken voor de toekomst.

Versterken van het netwerk om een actief, ondersteunende rol te spelen in het leven van de jongere.

Voor wie?

Een jongere, verwezen door de jeugdrechtbank,

heeft één of meerdere delicten gepleegd,

is minderjarig op het moment van de feiten,

kan terecht in een context die zich mee wil inzetten,

kan voldoende inzichtelijk denken,

heeft geen primaire psychiatrische en/of verslavingsproblematiek.

 

Intensief

 

Samenwerken

 

In kracht zetten

Hoe gaan wij te werk om jou verder te helpen?

We bieden intensieve begeleiding aan de jongere in zijn omgeving samen met de ouders, familie, vrienden, school, …

We werken krachtgericht, contextueel, oplossingsgericht en herstelgericht.

We hebben twee tot drie contacten per week.

Waar kan je bij ons terecht voor Delictgerichte contextbegeleiding?

 
Gent